Staff  Director Takashi Sunaga
 A . Director  Yoshiko Sato
  A . Director    Haruyoshi Sakai
   
Instructor Brass Akira Hiratsuka
 Takafumi Amano
 Battery Hajime Nogami
 Yosuke Shimosato
 Front Pit Kumi Sakurai
 Color Guard Takayuki Seguchi
   
Support staff   Noriyoshi Koike Akie Asai
  Tsuyoshi Yamada Nobuhiro Nishiyama
  Tomoaki Endo   Tetsuya Amano